top of page

แอร์เอเชียเปิดตัว Freedom Flyer Programme สะสมคะแนนรูปแบบใหม่ สำหรับสมาชิกแอร์เอเชีย บิ๊ก เท่านั้น!


แอร์เอเชีย เปิดตัว Freedom Flyer Programme โปรแกรมสะสมคะแนนรูปแบบใหม่ของสมาชิกแอร์เอเชีย บิ๊ก เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้น โดยโปรแกรมสะสมคะแนนดังกล่าว พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่ใช้บริการกับสายการบินแอร์เอเชียอย่างต่อเนื่อง โดยคะแนนสะสมจะขึ้นอยู่กับความถี่ในการบินของลูกค้า ยิ่งลูกค้าใช้จ่ายกับแอร์เอเชียมากแค่ไหนก็จะยิ่งได้รับคะแนนสะสมมากขึ้นเท่านั้น

สำหรับโปรแกรมใหม่นี้ ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ บัตรแดง สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการแอร์เอเชียไม่เกิน 13 เที่ยวบินต่อปี บัตรทอง บัตรแพลทตินั่ม และบัตรดำ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการบินกับแอร์เอเชีย 50 เที่ยวบินขึ้นไปต่อปี

นอกจากนี้ทุกการใช้จ่าย 10 ริงกิตมาเลเซีย สมาชิกบัตรแดงจะได้รับคะแนนบิ๊กพ้อยท์สูงสุด 20 พ้อยท์ ขณะที่บัตรทองจะได้รับคะแนน 40 พ้อยท์ บัตรแพลทตินั่ม 70 พ้อยท์ และบัตรดำ 120 พ้อยท์ (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น)

ขณะที่การใช้บริการเส้นทางบินระยะไกล ของสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ และการใช้บริการต่อเที่ยวบิน (Fly-Thru) จะคิดเป็น 2 เที่ยวบิน และได้รับคะเเนนสะสมเป็น2 เท่าของการใช้บริการเที่ยวบินปกติ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด หรือลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ airasiabig.com หรือดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น AirAsia BIG Loyalty ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะของตัวเองได้

ดู 71 ครั้ง
bottom of page